Paddenscherm opgeheven

Paddenscherm opgeheven

 

Om te voorkomen dat de beschermde Rugstreeppad (rode lijst) het fort weer tot zijn winterrustplaats zou kiezen en de verbouwing geen doorgang kon vinden, is er tijdens de voorbereiding van de verbouwing van het fort, een zogenaamd "paddenscherm" rond het hele fort geplaatst.  Ook werden er tijdelijke steenhopen opgeworpen waarin de padden zouden moeten overwinteren.

Nu de verbouwing niet door gaat wordt het ontsierende paddenscherm weer weggehaald en kunnen onze gestreepte vrienden weer ongehinderd onder het fort kruipen.

Paddenscherm weggehaald

Paddenscherm weg

Paddenlinie hier en daar doorbroken

Paddenlinie doorbroken

Tijdelijke paddenverblijfplaats?

Tijdelijke paddenverblijfplaats?

Jonge rugstreeppad