Vogelkijkweekend 8+9 Maart 2014

 Laatste nieuws: bekijk hier de uitzending van "NH Leeft" op het fort 7-3-2014

 

Door het onlangs plaatsen van een "duiker",  onder de Lagedijk door, is het nu mogelijk water in de Uitgeester- en Heemskerker-broekpolder in te laten vanuit de hoger gelegen Crommenije.

Op bijgaande foto is het hogere peil van de Crommenije op de achtergrond zichtbaar. In voorgaande jaren werd het water met een landbouwtrekker opgepompt vanuit de in de polder zelf gelegen Overtoomsloot. Het onder water zetten van de weilanden kan in het vervolg door het aanbrengen van de duiker sneller gebeuren. Met enig geluk komt het water ook wat hoger op het land te staan. Daarbij geldt natuurlijk wel de beperking dat de landerijen van de buren niet mogen overstromen.

Komt dit zien!

Recente foto's 1-3-2014: