NARS: Seismometer in het Fort

  • Afdrukken

In het Fort bij Krommeniedijk staat een heuse seismometer opgesteld die aardbevingen registreert over de hele wereld.

Ook de laatste grote aardbevingen in Japan en Turkije zijn in het Fort geregistreerd:

Onderstaand artikel vertelt u wat meer over dit project.

 

Project NARS-Nederland

NARS staat voor Netwerk van Autonoom Registrerende Seismografen

Doel
Het doel van het project is het in kaart brengen van de diepe ondergrond van Nederland tot op enkele tientallen kilometers diepte. Verspreid over Nederland worden tussen nu en eind 2009 dertig NARS stations geïnstalleerd die enkele jaren operationeel blijven.

Methode
Wij meten seismische golven die afkomstig zijn van bijvoorbeeld aardbevingen of oceaan-bewegingen. Afhankelijk van de ondergrond veranderen deze golven wanneer ze langs de verschillende stations reizen. Wanneer je maar genoeg golven uit uiteenlopende richtingen volgt dan kun je een reconstructie maken van deze ondergrond. Dit houdt in dat eerst heel veel gemeten moet worden, met zo veel mogelijk stations, voordat er een goed resultaat verkregen kan worden.

NARS station
Om zulke nauwkeurige metingen te verrichten zijn locaties nodig welke zo min mogelijk verstoord worden door menselijke activiteit, snelwegen of machines. Afgelegen forten, bunkers of grotten zijn bij uitstek geschikt, mede vanwege hun temperatuurstabiliteit.

Apparatuur
De seismometer registreert de grondbeweging welke in de datalogger digitaal wordt opgeslagen. Om de verschillende NARS stations met elkaar te kunnen vergelijken wordt d.m.v. een GPS ontvanger (Global Positioning System) heel nauwkeurig de tijd bijgehouden waarop de meting is verricht. Na verloop van enkele maanden wordt m.b.v. een portable computer de data opgehaald voor verwerking. Via een aangesloten GSM modem stuurt de datalogger dagelijks een SMS bericht met zijn status naar de Universiteit Utrecht en kan het station ook op afstand worden bediend.Actueel
Een vergelijkbaar station staat opgesteld in Fort Hoofddijk te Utrecht. De bodembeweging van dit station is zowel live als uit archief te zien op internet: www.geo.uu.nl/seismogram


Bron:

Arie van Wettum, Electronics Engineer
Utrecht University - Faculty of Geosciences

 

Faculteit Geowetenschappen. Departement Aardwetenschappen, Onderzoeksgroep Seismologie. www.geo.uu.nl/research/seismology