Najaars programma Fort bij Krommeniedijk 2015

Zaterdag 7 November: Natuurwerkdag 

 

De natuurwerkdag 2015 zal vanuit het Fort gehouden worden in de prachtige oeverlanden van "De Crommenije".

Langs moerassige westoevers van het water De Crommenije bevinden zich verschillende stadia van verlandingsvegetatie.
Terrreinen met moerasbos worden afgewisseld met percelen waar riet de overhand heeft.
Voor deze laatste percelen is jaarlijks onderhoud nodig.
Het onderhoud bestaat uit maaien en het afvoeren van het gemaaide riet.
Om het verder ontstaan van moerasbos tegen te gaan worden zaailingen van bomen uitgestoken.
Deze vorm van onderhoud biedt kansen aan het vrijwel overal aanwezige veenmos.
Ook planten als rietorchis, zonnedauw en ratelaar profiteren ervan.
In de zomermaanden kleuren deze percelen geel en paars van de bloemen.

Werkzaamheden
We gaan rietmaaisel bijeenharken en afvoeren.
Ook gaan we jonge boompjes uitsteken.
We doen dit om het bloemrijke veenmos rietland in stand te houden.

Tijd
Van 8.30 u tot 13.00 u, 7 november 2015

Er is werk voor Maximaal 30 personen

Locatie
Lagendijk 22 Uitgeest, Noord-holland

We verzamelen bij
Lagendijk 22, 1911 MT Uitgeest Fort bij Krommeniedijk, Noord-holland

Let op! U dient zich vooraf aan te melden hier.